exponering

Om exponering

Med exponeringen menas hur mycket patogener en person får i sig, vilket här beror på hur mycket vatten personen konsumerar per dag. Här är det fråga om färskt okokt dricksvatten, då te och kaffe etc. värms upp till temperaturer som avdödar patogener. Studier har visat att den genomsnittliga dricksvattenförbrukningen varierar mellan 0,075 och 3 liter/dygn för vuxna med både nationella och regionala skillnader. För exponeringsbedömning av risk associerat med dricksvatten kan det därför vara motiverat med specifikt svenska uppgifter på konsumtion av kranvatten.

Det finns två studier där man analyserat konsumtionen av färskt kranvatten (kokat vatten såsom för te och kaffe avdödar mikroorganismer). Den första studien är av Säve-Söderbergh et al. (2017). De samlade in självrapporterade uppskattningar med hjälp av både traditionella metoder (telefonintervjuer, webb-enkät) och en ny metod (SMS-enkäter) i en population från en medelstor svensk kommun (Ale i närheten Göteborg). SMS-enkäter skickades ut en gång i månaden under ett år för att få information över en längre tidsperiod. Data som samlades in via SMS-enkäten visar en genomsnittlig förbrukning av kallt kranvatten på 4,9 vattenglas/24 timmar (ett glas = 200 ml), medan uppskattningarna av mängden kallt kranvatten som samlats in med de traditionella metoderna sträcker sig från i genomsnitt 4,5 till 7,0 vattenglas/24 timmar. För statistiska fördelningar var den dagliga konsumtionen av kallt kranvatten i befolkningen (2 345 personer) bäst att beskriva som en gamma-fördelning. Denna Gamma-fördelning multiplicerad med en vattenglasvolym på 200 ml (0,2 liter) rekommenderas som förstahandsval i verktyget.

I den andra studien, som genomfördes av Westrell et al. (2006), analyserades konsumtionen av dricksvatten enligt en utredning av ett vattenburet utbrott i Transtrand (157 personer), en mindre vattenkonsumtionsstudie (75 personer) samt en stor studie gällande hälsa och miljöfaktorer (10 957 personer). En Lognormal-fördelning för direkt intag av färskt kranvatten i liter per dygn passades till kvantitativa data från populationen i Transtrand (157 personer), en turistort i den svenska fjällvärden som drabbades av ett calicivirusutbrott år 2002. Denna Lognormal-fördelning kan väljas som ett alternativ i verktyget. I tidigare versioner av QMRA-verktyget var denna studie det enda alternativet, vilket var innan Säve-Söderbergh-studien publicerades.

Det är också möjligt att själv ange lokal exponeringsvolym utifrån lokala uppgifter. Tänk på att volymen som anges ska avse dricksvatten som konsumeras färskt och som inte är kokat.

Referenser:

Säve-Söderbergh, M., Toljander, J., Mattisson, I., Åkesson, A. and Simonsson, M. (2017) Drinking water consumption patterns among adults-SMS as a novel tool for collection of repeated self-reported water consumption. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 00, 1-9.

Westrell, T., Andersson, Y. and Stenström, T.A. (2006) Drinking water consumption patterns in Sweden. Journal of water and health 4(4), 511-522.

  • exponering.txt
  • Senast uppdaterad: 2021/01/18 07:38
  • av johan