dokumentation

Dokumentera din QMRA

När en QMRA-analys genomförs rekommenderas att en utförlig dokumentation sker. Här finns en excel-mall att ladda ner, där du kan fylla i vilka antaganden du gjort i QMRA-verktyget för ytvattenverk. Denna mall utgår från QMRA-verktyget version 2020-11-05. Särskilt om du använde online-versionen av verktyget är det bra att göra denna dokumentation vid sidan om, eftersom körningen där inte kan sparas.

Utöver denna mall är det bra att dokumentera följande, exempelvis i din rapport från QMRA-arbetet:

  • Motivering till vilka referenspatogener som tagits med i analysen.
  • Beskrivning av och motivering till vilka råvattenhalter av referenspatogenerna som valts. Är det standardvärden, egna värden eller litteraturdata?
  • Beskrivning av och motivering till vilka logreduktioner för de olika beredningsstegen som valts. Är det standardvärden, egna värden eller litteraturdata?
  • Om scenariosimulering – Beskriv valt scenario. Varför valdes detta scenario?
  • Om slumpmässig simulering – Motivera valet av sannolikhet för slumpmässiga fel.
  • Vilka övriga antaganden har gjorts? Vad baseras dessa på?
  • Mer?
  • dokumentation.txt
  • Senast uppdaterad: 2021/03/01 12:52
  • av johan