resultattolkning

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
Senaste version. Both sides next revision
resultattolkning [2020/11/03 08:27]
anders [Mest troliga värdet]
resultattolkning [2020/11/03 08:28]
anders [Medelvärde, percentiler, m.m.]
Rad 42: Rad 42:
 {{:parametrar.png?nolink&800|}} {{:parametrar.png?nolink&800|}}
  
- +I QMRA-verktyget kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options.
-==== Percentiler ==== +
- +
-Genom att visa resultatet som percentilvärden får användaren en mer utförlig bild av hur resultatet kan förväntas variera. Med percentil menas den procent av resultatet som ligger UNDER ett visst värde. I QMRA kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options.+
- +
-{{::image56.png}}+
 {{::image23.png}} {{::image23.png}}
- 
- 
-Rekommendationen är att xxxxxxxxxxxxxxx 
- 
 ==== Hög och låg infektivitet ==== ==== Hög och låg infektivitet ====
  
  • resultattolkning.txt
  • Senast uppdaterad: 2020/11/03 11:43
  • av johan