resultattolkning

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
resultattolkning [2020/11/03 08:27]
anders [Mest troliga värdet]
resultattolkning [2020/11/03 11:43]
johan [Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP?]
Rad 42: Rad 42:
 {{:parametrar.png?nolink&800|}} {{:parametrar.png?nolink&800|}}
  
- +I QMRA-verktyget kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options.
-==== Percentiler ==== +
- +
-Genom att visa resultatet som percentilvärden får användaren en mer utförlig bild av hur resultatet kan förväntas variera. Med percentil menas den procent av resultatet som ligger UNDER ett visst värde. I QMRA kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options.+
- +
-{{::image56.png}}+
 {{::image23.png}} {{::image23.png}}
- 
- 
-Rekommendationen är att xxxxxxxxxxxxxxx 
- 
 ==== Hög och låg infektivitet ==== ==== Hög och låg infektivitet ====
  
Rad 65: Rad 56:
 ===== Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP? ===== ===== Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP? =====
  
-För en korrekt bedömning av resultaten från QMRA-analysen behöver de ställas mot övriga analyser inom WSP, såsom Risk- och sårbarhetsanalysen och Vattenskyddsområdet med dess föreskrifter. På så sätt erhålls en sammanvägd bedömning av de mikrobiologiska riskerna.+För en korrekt bedömning av resultaten från QMRA-analysen behöver de ställas mot övriga analyser inom en Water Safety Plan (WSP), såsom Risk- och sårbarhetsanalysen och Vattenskyddsområdet med dess föreskrifter. På så sätt erhålls en sammanvägd bedömning av de mikrobiologiska riskerna.
  
 ===== QMRA-verktyget är en modell, inte verkligheten ===== ===== QMRA-verktyget är en modell, inte verkligheten =====
  • resultattolkning.txt
  • Senast uppdaterad: 2020/11/03 11:43
  • av johan