resultattolkning

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar med Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
resultattolkning [2020/11/03 08:28] andersresultattolkning [2020/11/03 11:43] (aktuell) – [Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP?] johan
Rad 44: Rad 44:
 I QMRA-verktyget kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options. I QMRA-verktyget kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options.
 {{::image23.png}} {{::image23.png}}
- 
- 
-Rekommendationen är att xxxxxxxxxxxxxxx 
- 
 ==== Hög och låg infektivitet ==== ==== Hög och låg infektivitet ====
  
Rad 60: Rad 56:
 ===== Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP? ===== ===== Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP? =====
  
-För en korrekt bedömning av resultaten från QMRA-analysen behöver de ställas mot övriga analyser inom WSP, såsom Risk- och sårbarhetsanalysen och Vattenskyddsområdet med dess föreskrifter. På så sätt erhålls en sammanvägd bedömning av de mikrobiologiska riskerna.+För en korrekt bedömning av resultaten från QMRA-analysen behöver de ställas mot övriga analyser inom en Water Safety Plan (WSP), såsom Risk- och sårbarhetsanalysen och Vattenskyddsområdet med dess föreskrifter. På så sätt erhålls en sammanvägd bedömning av de mikrobiologiska riskerna.
  
 ===== QMRA-verktyget är en modell, inte verkligheten ===== ===== QMRA-verktyget är en modell, inte verkligheten =====
  • resultattolkning.1604388514.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2020/11/03 08:28
  • av anders