resultattolkning

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
resultattolkning [2020/11/03 08:13]
anders [Medelvärde]
resultattolkning [2020/11/03 11:43] (aktuell)
johan [Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP?]
Rad 29: Rad 29:
 ==== Medelvärde, percentiler, m.m. ==== ==== Medelvärde, percentiler, m.m. ====
  
-Medelvärdet beskriver det genomsnittliga eller förväntade värdetXXXXX+Nedan förklaras några av de vanligaste parametrarna som kan användas för att beskriva resutlaten. Parametrarna illustreras också med ett exempel i nedastående figur.
  
-==== Mest troliga värdet ==== +Medel: genomsnittligt/förväntat värde.
-Mest troliga värdet anges i QMRA-verktyget som ”Mid-value” och beskriver, som namnet antyder, det värde som är mest troligtDetta värde är xxxxxxxxxxxxxx+
  
-==== Percentiler ====+En percentil anger andelen (procent) av resultaten som hamnar under ett visst värde. Genom att visa resultatet som percentilvärden får användaren en mer utförlig bild av osäkerheten i resultaten. 
 +  * P50 median: lika stor del av resultaten ligger över som under detta värde 
 +  * P95: 95% av resultaten ligger under detta värde (5% över) 
 +  * P05: 5% av resultaten ligger under detta värde (95% över)
  
-Genom att visa resultatet som percentilvärden får användaren en mer utförlig bild av hur resultatet kan förväntas variera. Med percentil menas den procent av resultatet som ligger UNDER ett visst värde. I QMRA kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options.\+Mode: mest troliga värde (toppen på en fördelning)
  
-{{::image56.png}}+{{:parametrar.png?nolink&800|}} 
 + 
 +I QMRA-verktyget kan användaren välja vilka percentiler som ska redovisas genom att gå in under Result och välja Uncertainty Options.
 {{::image23.png}} {{::image23.png}}
- 
- 
-Rekommendationen är att xxxxxxxxxxxxxxx 
- 
 ==== Hög och låg infektivitet ==== ==== Hög och låg infektivitet ====
  
Rad 56: Rad 56:
 ===== Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP? ===== ===== Hur står sig resultaten mot övriga delar av WSP? =====
  
-För en korrekt bedömning av resultaten från QMRA-analysen behöver de ställas mot övriga analyser inom WSP, såsom Risk- och sårbarhetsanalysen och Vattenskyddsområdet med dess föreskrifter. På så sätt erhålls en sammanvägd bedömning av de mikrobiologiska riskerna.+För en korrekt bedömning av resultaten från QMRA-analysen behöver de ställas mot övriga analyser inom en Water Safety Plan (WSP), såsom Risk- och sårbarhetsanalysen och Vattenskyddsområdet med dess föreskrifter. På så sätt erhålls en sammanvägd bedömning av de mikrobiologiska riskerna.
  
 ===== QMRA-verktyget är en modell, inte verkligheten ===== ===== QMRA-verktyget är en modell, inte verkligheten =====
  • resultattolkning.1604387607.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2020/11/03 08:13
  • av anders