start

Wiki för QMRA-verktyget

Denna Wiki vänder sig till dig som använder eller planerar att använda kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) för att bedöma hälsorisken med dricksvatten som produceras vid ett specifikt ytvattenverk.

QMRA och MBA (Mikrobiologisk barräranalys) är de två metoder för mikrobiologisk riskbedömning som används i den svenska dricksvattenbranschen. Båda metoderna föreslås av Livsmedelsverket för att bedöma om beredningen har ett ”tillräckligt antal barriärer mot mikrobiologisk förorening” (3 §, SLVFS 2001:30). Med dessa metoder ges en förståelse av den mikrobiologiska betydelsen av olika beredningssteg och av vissa typer av åtgärder. Resultatet av MBA ger ett mått på barriärnivå vid ett vattenverk men är inte möjligt att översätta till ett antal infektioner eller sjukdomsfall. För att få reda på detta bör istället QMRA användas, och resultaten kan då jämföras mot hälsobaserade gränsvärden. Sådana gränsvärden eller mål saknas nationellt i Sverige, men kan fastställas lokalt inom vattenproduktionen eller på politisk nivå i ett samhälle.

Syftet med denna ”QMRA-wiki” är att både ge en teoretisk bakgrund och en praktisk handledning till QMRA-verktyget. Grunderna till QMRA-verktyget lades genom forskningprojekt knutna till Folkhälsomyndigheten redan i början av 2000-talet, och verktyget har på senare år vidareutvecklats och förvaltas nu av DRICKS (Ramprogrammet för dricksvattenforskning) på Chalmers, för svenska dricksvattenbranschens räkning. QMRA-verktyget finns på svenska och tillhandahålls gratis från DRICKS webbplats. Från denna webbplats är QMRA-verktyget fritt åtkomligt i två versioner: dels i en online-version och dels nedladdningsbart som en desktop-version.

Online-versionen (plattformen Analytica Cloud Player) nås direkt via en webblänk från DRICKS hemsida och kräver ingen inloggning eller liknande. Desktop-versionen består av en nedladdningsbar modellfil och för att öppna denna krävs att användaren installerar programmet Analytica på sin dator. Analytica finns både som gratis- och betalversion. Gratisversionen heter Analytica Free 101 och kan laddas ner för installation från Luminas webbplats. Att modellen är uppsatt i Analytica och inte i Excel beror bland annat på behovet av att kunna räkna stokastiskt, dvs. med hänsyn till slumpvisa variationer.

De båda versionerna av QMRA-verktyget har samma innehåll och fungerar på i stort sett samma sätt. Fördelen med online-versionen är att den kan köras från vilken dator som helst och kräver inte att något program installeras, en begränsning som vissa användare kan ha i sin organisation. Dessutom är modellfönstret något mer lättöverskådligt och kan upplevas mer användarvänligt. Fördelen med desktop-versionen är att inställningar och modellkörningar enkelt kan sparas lokalt. Det finns dessutom större möjligheter att själv välja hur resultat ska presenteras.

Även med online-versionen av QMRA-verktyget går det att spara inlagda värden, men den funktionaliteten måste i så fall beställas direkt från Chalmers (möjligt för totalt 10 användare, beställ via e-postadressen: qmra.ace@chalmers.se).

  • start.txt
  • Senast uppdaterad: 2021/04/01 11:22
  • av johan