statistiska-fordelningar

Om statistiska fördelningar

Vid beräkningen av risk är det möjligt att lägga in alla indata som punktvärden eller som sannolikhetsfördelningar. Valet beror på syftet med analysen. I de flesta fall är det mycket mer informativt att definiera alla indata som punktvärden för att förstå interaktionerna i modellen. Detta är det enklaste och kan vara den mest användbara metoden. Punktvärden kan medvetet väljas för att definiera ett visst scenario, till exempel ett medelvärde, en maxhalt eller ett värsta-fall. Används punktvärden måste man dock vara mycket försiktig i vilka slutsatser man drar av den totala risken, eftersom punktvärden inte ger en sann representation av patogenhalten i ett råvatten.

När det finns god platsspecifik information om variationen i modellens indata (som exempelvis patogenhalten i råvattnet eller hur bra beredningstegen egentligen fungerar), kan det vara användbart att lägga in dessa i modellen som sannolikhetsfördelningar. Med hjälp av Monte Carlo-simulering kommer då modellen att visa effekten av variationen i den sammantagna riskberäkningen.

Varför/när bör man välja vilken typ av fördelning?

Beskrivning av hur man skriver in detta

Vid inmatning av råvattenhalter av referenspatogener väljs vilken typ av sannolikhetsfördelning som ska matas in, genom att klicka på rull-listan under ”Punktskattning eller fördelning”. För respektive fördelning finns angivet vilka parametervärden som ska matas in. Värdena står i den ordning som de ska matas in, enligt:

Fördelning Första parametern Andra parametern Tredje parametern
Beta alfa beta
Poisson medel
Gamma alfa beta
LogNormal medel stdev*
Triangular min troligaste (värde) max
Uniform min max

*stdev = standardavvikelse, stdav.

Vid inmatning av egna data eller litteraturvärden för logreduktion för olika beredningssteg väljs först ”Eget värde” i rull-listan. Därefter skrivs aktuell fördelning i rutan ”eget värde”. När första bokstaven skrivits in kommer det komma upp en lista på valbara fördelningar. Nu kan man antingen klicka på den fördelning som önskas och skriva in parametervärdena eller så skriver man direkt in fördelningens namn och dess parametervärden. Parametervärdena skrivs in enligt tabellen nedan, separerade med kommatecken (,).

Fördelning Eget värde
Beta Beta(alfa,beta)
Poisson Poisson(medel)
Gamma Gamma(alfa,beta)
LogNormal LogNormal(,,medel,stdev)
Triangular Triangular(min,troligaste,max)
Uniform Uniform(min,max)

Avsluta med att klicka någonstans utanför rutan. Rutan för ”eget värde” kommer då ändras och vald fördelning kommer anges.

Exempel Triangulärfördelning

Detta exempel avser Triangulärfördelning för logreduktionen av Campylobacter med parametervärdena min = 1.2, troligaste värde = 2.7 och max = 4.8. Vi väljer först ”Eget värde” i rull-listan, och skriver därefter in fördelningen i inmatningsrutan för ”eget värde” som: Triangular(1.2,2.7,4.8).

Klicka därefter med muspekaren utanför rutan. Inmatningsrutan kommer nu ändra form enligt:

Vid klick med muspekaren på rutan Triangular, så öppnas en dialogruta som dels visar valda parametervärden dels ger användaren möjlighet att ändra parametervärden eller vald fördelning.

  • statistiska-fordelningar.txt
  • Senast uppdaterad: 2019/11/11 16:12
  • av jabbin